Tag Archives: nắp thùng cuộn điện bestwyll

Ưu điểm nắp thùng cuộn điện Bestwyll Xe bán tải tại workshop Nova4x4

Ưu điểm nắp thùng cuộn điện Bestwyll Xe bán tải tại workshop Nova4x4

Để chọn ra được một loại nắp thùng thích hợp với Bán tải thì cần vào rất nhiều thành phần mà theo đó để giải quyết đầy đủ được các nhu cầu này đã cho ra đời các dòng nắp thùng: nắp thùng loại cao, nắp thùng ba tấm (thấp), …

Read More »